Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank

 • Swift Code: MCOBVNVX
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Số điện thoại: 043.7718989
 • Số Fax: 043.7718899
 • Website: www.msb.com.vn
 • Email: msb@msb.com.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh ngân hàng Maritime Bank tại các tỉnh thành