Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam

  • Trụ sở chính: Số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • Số điện thoại: 043.7718989
  • Số Fax: 043.7718899
  • Website: www.msb.com.vn
  • Email: msb@msb.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code: MCOBVNVX

Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam tại các tỉnh thành