Chi nhánh Maritime Bank Bình Định

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bình Định. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Qui Nhơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Maritime Bank Bình Định


  • Thành Phố Qui Nhơn
  • PGD Bình Định

    Số 2 Trần Thị Kỷ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam tại Bình Định