Chi nhánh Maritime Bank Thái Nguyên

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Maritime Bank Thái Nguyên


  • Thành Phố Thái Nguyên
  • PGd Bắc Nam

    Số 675 Đường Lương Ngọc Quyến, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên

  • PGD Chợ Thái

    Tầng 1 Công trình Chợ Thái, đường bến Oánh, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

  • CN Thái Nguyên

    Toà nhà Bảo Việt, số 51 Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam tại Thái Nguyên