Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.

  • PGd Bắc Nam

    Số 675 Đường Lương Ngọc Quyến, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên

  • PGD Chợ Thái

    Tầng 1 Công trình Chợ Thái, đường bến Oánh, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

  • CN Thái Nguyên

    Toà nhà Bảo Việt, số 51 Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên