Ngân hàng Maritime Bank Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.

 • PGD Văn Cao

  Số 194 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

 • PGD Lạch Tray

  Số 215 Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

 • PGD Ngô Quyền

  Số 282 Đường Đà Nẵng, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

 • PGD Lê Hồng Phong

  Tầng 1 TTTM CATBI PLAZA, số 01 Lê Hồng Phong, P. Lạc Viên, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng