Ngân hàng Maritime Bank PGD Lạch Tray

  • Địa chỉ: Số 215 Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3653 184
  • Số Fax: 0225 3653 183
Hiển thị bản đồ đến PGD Lạch Tray

Bản đồ đường đi đến PGD Lạch Tray


Các chi nhánh khác