Ngân hàng Maritime Bank Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.

 • PGD Quán Toan

  Số 541B Quán Toan, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

 • PGD Phan Bội Châu

  Số 60 Phan Bội Châu, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

 • PGD Hồng Bàng

  Số 27C Điện Biên Phủ, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

 • PGD Hải Phòng

  Số 9 Nguyễn Tri Phương, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng ĐT: (0313) 823 076 - Fax: (0313) 823 607