Ngân hàng Maritime Bank PGD Phan Bội Châu

  • Địa chỉ: Số 60 Phan Bội Châu, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3822 509
  • Số Fax: 0225 3696 997
Hiển thị bản đồ đến PGD Phan Bội Châu

Bản đồ đường đi đến PGD Phan Bội Châu


Các chi nhánh khác