Ngân hàng Maritime Bank Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Bỉm Sơn.