Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Thái Bình Thái Bình

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Bình.