Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đồng Hới.

  • PGd Quảng Bình

    Số 5 Quang Trung, P. Hải Đình, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình