Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Việt Trì Phú Thọ

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Việt Trì.

  • PGD Tiên Cát

    Số 1347 Đại lộ Hùng Vương, P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ

  • PGD Phú Thọ

    Số 2183 Đại lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ