Ngân hàng Maritime Bank Huyện Lâm Thao Phú Thọ

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lâm Thao.

  • PGD Lâm Thao

    Số 304 Khu 6, TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao, Phú Thọ