Ngân hàng Maritime Bank Thị Xã Thái Hoà Nghệ An

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Thái Hoà.