Ngân hàng Maritime Bank Huyện Vụ Bản Nam Định

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vụ Bản.

  • PGD Vụ Bản

    Số 66 Đường Non Côi, TT. Gôi, H. Vụ Bản, Nam Định