Ngân hàng Maritime Bank Huyện Hải Hậu Nam Định

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hải Hậu.

  • PGD Hải Hậu

    Khu phố 1, TT Yên Định, H. Hải Hậu, Nam Định