Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.

 • PGD Vĩnh Phước

  Số 36KA Đường 2/4, P. Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

 • PGD Khánh Hòa

  Số 76A Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa

 • PGD Nha Trang

  Số 51 Lê Thành Phương, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

 • PGD Vĩnh Nguyên

  Số 212 Dã Tượng, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa