Ngân hàng Maritime Bank Quận Tân Phú Hồ Chí Minh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tân Phú.