Ngân hàng Maritime Bank Quận 9 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 9.

  • PGD Quận 9

    Số 94 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q.9, TP. HCM