Ngân hàng Maritime Bank Quận 8 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 8.