Ngân hàng Maritime Bank Quận 6 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 6.

  • PGD Quận 6

    Số 51-53 Nguyễn Thị Nhỏ, P. 2, Q. 6, TP. HCM