Ngân hàng Maritime Bank Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.