Ngân hàng Maritime Bank Quận 2 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 2.

  • PGD Quận 2

    Số 218 Đường Trần Não, P. Bình An, Q.2, TP. HCM