Ngân hàng Maritime Bank Quận 11 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 11.