Ngân hàng Maritime Bank Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.