Ngân hàng Maritime Bank Quận Lê Chân Hải Phòng

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Lê Chân.

  • PGD An Biên

    Số 76 Phố Hai Bà Trưng, P. An Biên, Q. Lê Chân, Hải Phòng

  • PGD Lê Chân

    Số 341 Tô Hiệu, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, Hải Phòng

  • PGD An Dương

    Số 234 Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, Hải Phòng