Ngân hàng Maritime Bank Huyện Ninh Giang Hải Dương

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Giang.

  • PGD Ninh Giang

    Số 101 Đường Trần Hưng Đạo, TT. Ninh Giang, H. Ninh Giang, Hải Dương