Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hải Dương.

  • PGd Hải Tân

    Số 677 Đại lộ Lê Thanh Nghị, P. Hải Tân, TP. Hải Dương, Hải Dương

  • PGd Hải Dương

    Tòa nhà Bưu điện Tỉnh Hải Dương, Số 1 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương