Ngân hàng Maritime Bank Huyện Chí Linh Hải Dương

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chí Linh.

  • PGD Chí Linh

    Tòa nhà Bưu điện H. Chí Linh, 233 Phố Nguyễn Trãi 2, TT. Sao đỏ, H. Chí Linh, Hải Dương