Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hà Tĩnh.

  • PGD Hà Tĩnh

    Số 61 Hà Tôn Mục, Khối phố 8, P. Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh