Ngân hàng Maritime Bank Quận Long Biên Hà Nội

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Long Biên.