Ngân hàng Maritime Bank Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.