Ngân hàng Maritime Bank Huyện Gia Lâm Hà Nội

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gia Lâm.