Ngân hàng Maritime Bank Quận Ba Đình Hà Nội

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ba Đình.