Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Phủ Lý Hà Nam

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phủ Lý.

  • PGD Phủ Lý

    Số 106 Nguyễn Văn Trỗi, P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, Hà Nam

  • PGD Hà Nam

    Số 104 Trần Phú, P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam