Ngân hàng Maritime Bank Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.