Ngân hàng Maritime Bank Quận Liên Chiểu Đà Nẵng

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Liên Chiểu.

  • PGD TCCĐ Liên Chiểu

    Số 04 Đường Nguyễn Đình Trọng, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng