Ngân hàng Maritime Bank Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.