Ngân hàng Maritime Bank Huyện Quế Võ Bắc Ninh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quế Võ.

  • PGD Quế Võ

    Bưu điện H. Quế Võ, Ngã tư Trung tâm TT. Phố Mới, H. Quế Võ, Bắc Ninh