Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.

  • PGd Bắc Ninh

    Số 274, 276 Ngô Gia Tự, P.Tiền An, TP. Bắc Ninh