Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Giang.

  • PGd Bắc Giang

    Toà nhà Bưu điện, Số 151 Hùng Vương, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang