Ngân hàng Maritime Bank Thành Phố Vũng Tầu Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vũng Tầu.