Ngân hàng Maritime Bank Thị Xã Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Bà Rịa.