PGD Huế ngân hàng Maritime Bank

  • Địa chỉ: 14B Lý Thường Kiệt, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế
  • Số điện thoại: 0234 3981 111
  • Số điện thoại cũ: 054 3981 111 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0234 3938 109
  • Số Fax Cũ: 054 3938 109

Bản đồ đường đi đến PGD Huế


Các chi nhánh khác