Ngân hàng Maritime Bank PGD Giếng Đáy

  • Địa chỉ: Số nhà 194, tổ 1, khu 3B, P.Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 0203 3525 628
  • Số Fax: 0203 3525 627
Hiển thị bản đồ đến PGD Giếng Đáy

Bản đồ đường đi đến PGD Giếng Đáy


Các chi nhánh khác